+46 (0)40 47 24 00

Miljö

Hem    >  Miljö

Miljö

Vi stöder våra producerande partners i deras hållbarhetsarbete

Världen behöver förändras och teamet på Nordic Component ™ och våra partners har accepterat utmaningen. Vi bidrar till förändringen mot hållbarhet i allt vi gör och väljer alltid den mest hållbara lösningen. Vi väljer aktivt att arbeta med projekt där vi kan bidra. Ett exempel på detta är att vi har valt att arbeta med vindkraftsindustrin.

Vi är alltid transparenta och välkomnar våra kunder att besöka de producerande enheterna. Vi stöder vidare våra producerande partners i deras hållbarhetsarbete och väljer partners som, förutom att följa dokumenterade standarder och certifieringar, också delar våra värderingar.