+46 (0)40 47 24 00

Kvalitet

Hem    >  Kvalitet

Kvalitet

Med vår bakgrund inom flygindustrin förstår vi vad kvalitet betyder

Vi ställer krav när välkomnar en ny producentpartner i vårt nätverk, och väl inne i nätverket övervakas den partnern ständigt och uppmuntras att förbättra sig och investera i allt högre kvalitetsnivåer. Vi arbetar uteslutande med produktionsanläggningar som är kvalitetscertifierade och som delar våra värderingar runt våra hörnstenar.

Ansvar
Hållbarhet
Öppenhet