+46 (0)40 47 24 00

Den första stora uppgiften blir att introducera JunYue Standard och Xin Hong Yang på den europeiska marknaden. Dessa partners har redan sedan tidigare haft stor framgång i den inhemska kinesiska vindkraftsindustrin sedan många år och mottagandet på den europeiska marknaden överträffar alla våra förväntningar. Pandemin saktar ner implementeringsprocessen, men det är fantastiskt vad man kan uppnå även i svåra tider.

Leave a Reply